miarrobaRacing1913 | El foro del Real Racing Club
52 Mensajes
12
Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 1ªJornada:

Héber Pena                    36

Gonzalo de la Fuente      24

Quique Rivero                 6

Dani Aquino                    5

Sergio Ruiz                     1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------36 puntos

2.-Gonzalo de la Fuente------24 puntos

3.-Quique Rivero-------------6 puntos

4.-Dani Aquino------------5 puntos

5.-Sergio Ruiz-------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 2ªJornada:

Dani Aquino                   24

Óscar Fernández            19

Javi Cobo                       6

Héber Pena                     4

Miguel Gándara               1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------40 puntos

2.-Dani Aquino-----------------29 puntos

3.-Gonzalo de la Fuente-------24 puntos

4.-Óscar Fernández-------19 puntos

5.-Quique Rivero----------6 puntos

 .-Javi Cobo---------------6 puntos

7.-Sergio Ruiz-------------1 punto

 .-Miguel Gándara--------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 1ªRonda de Copa:

Juan Gutiérrez                3

Héber Pena                    1

Víctor Badiola                 1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------41 puntos

2.-Dani Aquino-----------------29 puntos

3.-Gonzalo de la Fuente-------24 puntos

4.-Óscar Fernández-------19 puntos

5.-Quique Rivero----------6 puntos

 .-Javi Cobo---------------6 puntos

7.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------1 punto

 .-Miguel Gándara--------1 punto

 .-Víctor Badiola-----------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 3ªJornada:

Héber Pena                    40

Gonzalo de la Fuente      19

Óscar Fernández            16

Javi Cobo                       5

Iván Crespo                    1

Julen Castañeda              1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------81 puntos

2.-Gonzalo de la Fuente------43 puntos

3.-Óscar Fernández-----------35 puntos

4.-Dani Aquino------------29 puntos

5.-Javi Cobo---------------11 puntos

6.-Quique Rivero----------6 puntos

7.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------1 punto

 .-Miguel Gándara--------1 punto

 .-Víctor Badiola-----------1 punto

 .-Iván Crespo------------1 punto

 .-Julen Castañeda--------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 4ªJornada:

Óscar Fernández            6

Dani Aquino                  2

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------81 puntos

2.-Gonzalo de la Fuente------43 puntos

3.-Óscar Fernández-----------41 puntos

4.-Dani Aquino------------31 puntos

5.-Javi Cobo---------------11 puntos

6.-Quique Rivero----------6 puntos

7.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------1 punto

 .-Miguel Gándara--------1 punto

 .-Víctor Badiola-----------1 punto

 .-Iván Crespo------------1 punto

 .-Julen Castañeda--------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 5ªJornada:

Sergio Ruiz                   20

Dani Aquino                  12

Javi Cobo                      2

Óscar Fernández            1

Borja Granero                1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------81 puntos

2.-Gonzalo de la Fuente------43 puntos

 .-Dani Aquino-----------------43 puntos

4.-Óscar Fernández-------42 puntos

5.-Sergio Ruiz-------------21 puntos

6.-Javi Cobo---------------13 puntos

7.-Quique Rivero----------6 puntos

8.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

9.-Miguel Gándara--------1 punto

 .-Víctor Badiola-----------1 punto

 .-Iván Crespo------------1 punto

 .-Julen Castañeda--------1 punto

 .-Borja Granero----------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 6ªJornada:

Borja Granero               22

Iván Crespo                  18

Óscar Fernández           18

Dani Aquino                   8

Sergio Ruiz                    8

Javi Cobo                      4

Juanjo Expósito              3

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------81 puntos

2.-Óscar Fernández------------60 puntos

3.-Dani Aquino-----------------51 puntos

4.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

5.-Sergio Ruiz-------------29 puntos

6.-Borja Granero----------23 puntos

7.-Iván Crespo------------19 puntos

8.-Javi Cobo---------------17 puntos

9.-Quique Rivero----------6 puntos

10.-Juan Gutiérrez--------3 puntos

   .-Juanjo Expósito-------3 puntos

12.-Miguel Gándara-------1 punto

 .-Víctor Badiola-----------1 punto

 .-Julen Castañeda--------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 7ªJornada:

Iván Crespo                  15

Miguel Gándara              6

Sergio Ruiz                    1

Jerin Ramos                   1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena-----------81 puntos

2.-Óscar Fernández------------60 puntos

3.-Dani Aquino-----------------51 puntos

4.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

5.-Iván Crespo------------34 puntos

6.-Sergio Ruiz-------------30 puntos

7.-Borja Granero----------23 puntos

8.-Javi Cobo---------------17 puntos

9.-Miguel Gándara---------7 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Juan Gutiérrez--------3 puntos

  .-Juanjo Expósito-------3 puntos

13.-Víctor Badiola---------1 punto

   .-Julen Castañeda-------1 punto

  .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 8ªJornada:

Iván Crespo                  38

Héber Pena                   26

Dani Aquino                   4

Javi Cobo                       1

Julen Castañeda             1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena---------107 puntos

2.-Iván Crespo--------------72 puntos

3.-Óscar Fernández---------60 puntos

4.-Dani Aquino------------55 puntos

5.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

6.-Sergio Ruiz-------------30 puntos

7.-Borja Granero----------23 puntos

8.-Javi Cobo---------------18 puntos

9.-Miguel Gándara---------7 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Juan Gutiérrez--------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

13.-Julen Castañeda-------2 puntos

14.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 9ªJornada:

Iván Crespo                  20

Dani Aquino                   5

Paco Regalón                 4

Julen Castañeda             1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena---------107 puntos

2.-Iván Crespo--------------92 puntos

3.-Óscar Fernández---------60 puntos

 .-Dani Aquino--------------60 puntos

5.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

6.-Sergio Ruiz-------------30 puntos

7.-Borja Granero----------23 puntos

8.-Javi Cobo---------------18 puntos

9.-Miguel Gándara---------7 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Paco Regalón----------4 puntos

12.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

   .-Juanjo Expósito-------3 puntos

   .-Julen Castañeda-------3 puntos

15.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 10ªJornada:

Óscar Fernández           35

Iván Crespo                  16

Borja Granero               12

Dani Aquino                   6

Miguel Gándara              1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------108 puntos

2.-Héber Pena---------------107 puntos

3.-Óscar Fernández---------95 puntos

4.-Dani Aquino------------66 puntos

5.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

6.-Borja Granero----------35 puntos

7.-Sergio Ruiz-------------30 puntos

8.-Javi Cobo---------------18 puntos

9.-Miguel Gándara---------8 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Paco Regalón----------4 puntos

12.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

  .-Juanjo Expósito-------3 puntos

  .-Julen Castañeda-------3 puntos

15.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 11ªJornada:

Iván Crespo                  10

Óscar Fernández             1

Javi Cobo                       1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------118 puntos

2.-Héber Pena---------------107 puntos

3.-Óscar Fernández---------96 puntos

4.-Dani Aquino------------66 puntos

5.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

6.-Borja Granero----------35 puntos

7.-Sergio Ruiz-------------30 puntos

8.-Javi Cobo---------------19 puntos

9.-Miguel Gándara---------8 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Paco Regalón----------4 puntos

12.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

 .-Julen Castañeda-------3 puntos

15.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 12ªJornada:

Javi Cobo                     30

Borja Granero               16

Iván Crespo                  11

Óscar Fernández           11

Miguel Gándara             7

Sergio Ruiz                   6

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------129 puntos

2.-Héber Pena---------------107 puntos

 .-Óscar Fernández---------107 puntos

4.-Dani Aquino------------66 puntos

5.-Borja Granero----------51 puntos

6.-Javi Cobo---------------49 puntos

7.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------36 puntos

9.-Miguel Gándara--------15 puntos

10.-Quique Rivero---------6 puntos

11.-Paco Regalón----------4 puntos

12.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

 .-Julen Castañeda-------3 puntos

15.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 13ªJornada:

Borja Granero               18

Pau Miguélez                 12

Dani Aquino                   4

Sergio Ruiz                    1

Miguel Gándara              1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------129 puntos

2.-Héber Pena---------------107 puntos

 .-Óscar Fernández---------107 puntos

4.-Dani Aquino------------70 puntos

5.-Borja Granero----------69 puntos

6.-Javi Cobo---------------49 puntos

7.-Gonzalo de la Fuente--43 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------37 puntos

9.-Miguel Gándara--------16 puntos

10.-Pau Miguélez----------12 puntos

11.-Quique Rivero---------6 puntos

12.-Paco Regalón----------4 puntos

13.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

 .-Julen Castañeda-------3 puntos

16.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 14ªJornada:

Héber Pena                   36

Dani Aquino                  15

Antonio Tomás              14

Javi Cobo                       9

Gonzalo de la Fuente       6

Iván Crespo                    1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena----------143 puntos

2.-Iván Crespo---------------130 puntos

3.-Óscar Fernández---------107 puntos

4.-Dani Aquino------------85 puntos

5.-Borja Granero----------69 puntos

6.-Javi Cobo---------------58 puntos

7.-Gonzalo de la Fuente--49 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------37 puntos

9.-Miguel Gándara--------16 puntos

10.-Antonio Tomás--------14 puntos

11.-Pau Miguélez----------12 puntos

12.-Quique Rivero---------6 puntos

13.-Paco Regalón----------4 puntos

14.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

 .-Julen Castañeda-------3 puntos

17.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 15ªJornada:

Antonio Tomás              8

Iván Crespo                  8

César Díaz                    2

La clasificación general es:

1.-Héber Pena----------143 puntos

2.-Iván Crespo---------------138 puntos

3.-Óscar Fernández---------107 puntos

4.-Dani Aquino------------85 puntos

5.-Borja Granero----------69 puntos

6.-Javi Cobo---------------58 puntos

7.-Gonzalo de la Fuente--49 puntos

8.-Sergio Ruiz-------------37 puntos

9.-Antonio Tomás---------22 puntos

10.-Miguel Gándara-------16 puntos

11.-Pau Miguélez----------12 puntos

12.-Quique Rivero---------6 puntos

13.-Paco Regalón----------4 puntos

14.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

 .-Julen Castañeda-------3 puntos

17.-César Díaz-------------2 puntos

18.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 16ªJornada:

Sergio Ruiz                   40

Borja Granero                9

Julen Castañeda             7

Gonzalo de la Fuente      6

Óscar Fernández            4

Iván Crespo                  3

Héber Pena                   1

Antonio Tomás               1

Pau Miguélez                 1

La clasificación general es:

1.-Héber Pena----------144 puntos

2.-Iván Crespo---------------141 puntos

3.-Óscar Fernández---------111 puntos

4.-Dani Aquino------------85 puntos

5.-Borja Granero----------78 puntos

6.-Sergio Ruiz-------------77 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------23 puntos

10.-Miguel Gándara-------16 puntos

11.-Pau Miguélez----------13 puntos

12.-Julen Castañeda------10 puntos

13.-Quique Rivero---------6 puntos

14.-Paco Regalón----------4 puntos

15.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

17.-César Díaz-------------2 puntos

18.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 17ªJornada:

Iván Crespo                  5

Pau Miguélez                 3

Dani Aquino                  1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------146 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------111 puntos

4.-Dani Aquino------------86 puntos

5.-Borja Granero----------78 puntos

6.-Sergio Ruiz-------------77 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------23 puntos

10.-Miguel Gándara-------16 puntos

  .-Pau Miguélez----------16 puntos

12.-Julen Castañeda------10 puntos

13.-Quique Rivero---------6 puntos

14.-Paco Regalón----------4 puntos

15.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

17.-César Díaz-------------2 puntos

18.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 18ªJornada:

Sergio Ruiz                   16

David Córcoles              16

Borja Granero               13

Dani Aquino                  5

Miguel Gándara             2

Óscar Fernández           1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------146 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------112 puntos

4.-Sergio Ruiz-------------93 puntos

5.-Dani Aquino------------91 puntos

 .-Borja Granero----------91 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------23 puntos

10.-Miguel Gándara-------18 puntos

11.-Pau Miguélez----------16 puntos

  .-David Córcoles---------16 puntos

13.-Julen Castañeda------10 puntos

14.-Quique Rivero---------6 puntos

15.-Paco Regalón----------4 puntos

16.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

18.-César Díaz-------------2 puntos

19.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 19ªJornada:

Sergio Ruiz                   5

Óscar Fernández           3

Borja Granero               1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------146 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------115 puntos

4.-Sergio Ruiz-------------98 puntos

5.-Borja Granero----------92 puntos

6.-Dani Aquino------------91 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------23 puntos

10.-Miguel Gándara-------18 puntos

11.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

13.-Julen Castañeda------10 puntos

14.-Quique Rivero---------6 puntos

15.-Paco Regalón----------4 puntos

16.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

18.-César Díaz-------------2 puntos

19.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 20ªJornada:

Borja Granero               5

Óscar Fernández           3

Sergio Ruiz                   1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------146 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------118 puntos

4.-Sergio Ruiz-------------99 puntos

5.-Borja Granero----------97 puntos

6.-Dani Aquino------------91 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------23 puntos

10.-Miguel Gándara-------18 puntos

11.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

13.-Julen Castañeda------10 puntos

14.-Quique Rivero---------6 puntos

15.-Paco Regalón----------4 puntos

16.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

18.-César Díaz-------------2 puntos

19.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 21ªJornada:

Iván Crespo                 21

Borja Granero              17

Dani Aquino                 8

Antonio Tomás             4

César Díaz                   3

Óscar Fernández           1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------167 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------119 puntos

4.-Borja Granero----------114 puntos

5.-Sergio Ruiz-------------99 puntos

 .-Dani Aquino------------99 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------27 puntos

10.-Miguel Gándara-------18 puntos

11.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

13.-Julen Castañeda------10 puntos

14.-Quique Rivero---------6 puntos

15.-César Díaz-------------5 puntos

16.-Paco Regalón----------4 puntos

17.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

19.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 22ªJornada:

César Díaz                  18

Iván Crespo                 7

Sergio Ruiz                  5

Paco Regalón               4

Julen Castañeda           2

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------174 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------119 puntos

4.-Borja Granero----------114 puntos

5.-Sergio Ruiz-------------104 puntos

6.-Dani Aquino------------99 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------27 puntos

10.-César Díaz------------23 puntos

11.-Miguel Gándara-------18 puntos

12.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

14.-Julen Castañeda------12 puntos

15.-Paco Regalón----------8 puntos

16.-Quique Rivero---------6 puntos

17.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

19.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 23ªJornada:

Borja Lázaro                22

Dani Aquino                 12

Sergio Ruiz                  10

Miguel Gándara            6

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------174 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Óscar Fernández---------119 puntos

4.-Borja Granero----------114 puntos

 .-Sergio Ruiz-------------114 puntos

6.-Dani Aquino------------111 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Antonio Tomás---------27 puntos

10.-Miguel Gándara-------24 puntos

11.-César Díaz------------23 puntos

12.-Borja Lázaro----------22 puntos

13.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

15.-Julen Castañeda------12 puntos

16.-Paco Regalón----------8 puntos

17.-Quique Rivero---------6 puntos

18.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

20.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Jugador del primer equipo
Jugador del primer equipo
Avatar Image
Mensajes: 32.447
Desde: 25/Jul/2012

Muy llamativo ver como gonzalo lleva 55 puntos y gandara 24 jugando lo mismo, con la opinion generalizada de que gandara lo está haciendo mucho mejor.

Capitán
Capitán
Avatar Image
Mensajes: 59.832
Desde: 24/Nov/2002

El sistema no es perfecto, lo ideal sería puntuar partido a partido a todos los jugadores. Con este sistema vale más un jugador que hace 2 partidos en los que es el mejor, que un jugador que no sobresale, pero cumple siempre. Un jugador de dos 9 y 36 2, posiblemente puntue más que un jugador de 38 7

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Es lo que pasa con Héber, que está segundo gracias a todo lo que acumuló durante las primeras jornadas.

Jugador del primer equipo
Jugador del primer equipo
Avatar Image
Mensajes: 32.447
Desde: 25/Jul/2012

Y gonzalo igual, casi todos los puntos en las primeras jornadas.

Pero vamos, que el sistema no es perfecto esta claro, pero eso significa que a bastante gente le ha gustado gonzalo y en varios partidos.

Goodbye, Montenegro!
Goodbye, Montenegro!
Avatar Image
Mensajes: 17.200
Desde: 18/Jul/2006

Hola, creo que únicamente has publicado el desglose de votos por foreros en las dos últimas temporadas. Por curiosidad, ¿no tendrás a mano los mismos datos de años anteriores? Gracias.

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005
Escrito originalmente por @noventaysiete

Hola, creo que únicamente has publicado el desglose de votos por foreros en las dos últimas temporadas. Por curiosidad, ¿no tendrás a mano los mismos datos de años anteriores? Gracias.

En años anteriores no lo hice, lo hago desde que está publicado.

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 24ªJornada:

Sergio Ruiz                  23

Iván Crespo                 18

Dani Aquino                  9

Miguel Gándara             7

Adán Gurdiel                 6

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------192 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Sergio Ruiz--------------137 puntos

4.-Dani Aquino------------120 puntos

5.-Óscar Fernández-------119 puntos

6.-Borja Granero----------114 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Miguel Gándara--------31 puntos

10.-Antonio Tomás--------27 puntos

11.-César Díaz------------23 puntos

12.-Borja Lázaro----------22 puntos

13.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

15.-Julen Castañeda------12 puntos

16.-Paco Regalón----------8 puntos

17.-Quique Rivero---------6 puntos

   .-Adán Gurdiel----------6 puntos

19.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

 .-Juanjo Expósito-------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 25ªJornada:

Iván Crespo                  9

Miguel Gándara             8

Juanjo Expósito             5

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------201 puntos

2.-Héber Pena---------------144 puntos

3.-Sergio Ruiz--------------137 puntos

4.-Dani Aquino------------120 puntos

5.-Óscar Fernández-------119 puntos

6.-Borja Granero----------114 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

9.-Miguel Gándara--------39 puntos

10.-Antonio Tomás--------27 puntos

11.-César Díaz------------23 puntos

12.-Borja Lázaro----------22 puntos

13.-Pau Miguélez----------16 puntos

 .-David Córcoles---------16 puntos

15.-Julen Castañeda------12 puntos

16.-Paco Regalón----------8 puntos

   .-Juanjo Expósito-------8 puntos

18.-Quique Rivero---------6 puntos

  .-Adán Gurdiel----------6 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 26ªJornada:

Sergio Ruiz                   20

Miguel Gándara             16

Iván Crespo                  11

Pau Miguélez                 7

Borja Lázaro                 4

Dani Aquino                  3

Óscar Fernández           1

Paco Regalón                1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------157 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------123 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------114 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

 .-Miguel Gándara--------55 puntos

10.-Antonio Tomás--------27 puntos

11.-Borja Lázaro----------26 puntos

12.-César Díaz------------23 puntos

   .-Pau Miguélez----------23 puntos

14.-David Córcoles--------16 puntos

15.-Julen Castañeda------12 puntos

16.-Paco Regalón----------9 puntos

17.-Juanjo Expósito-------8 puntos

18.-Quique Rivero---------6 puntos

 .-Adán Gurdiel----------6 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 27ªJornada:

Pau Miguélez                18

Sergio Ruiz                   8

Quique Rivero               4

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------165 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------123 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------114 puntos

7.-Javi Cobo---------------58 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

 .-Miguel Gándara--------55 puntos

10.-Pau Miguélez----------41 puntos

11.-Antonio Tomás--------27 puntos

12.-Borja Lázaro----------26 puntos

13.-César Díaz------------23 puntos

14.-David Córcoles--------16 puntos

15.-Julen Castañeda------12 puntos

16.-Quique Rivero---------10 puntos

17.-Paco Regalón----------9 puntos

18.-Juanjo Expósito-------8 puntos

19.-Adán Gurdiel----------6 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 28ªJornada:

Borja Lázaro                35

Dani Aquino                  7

Quique Rivero               6

Julen Castañeda            6

Sergio Ruiz                   5

Borja Granero               3

Pau Miguélez                 1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------170 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------130 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------61 puntos

8.-Javi Cobo---------------58 puntos

9.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

 .-Miguel Gándara--------55 puntos

11.-Pau Miguélez----------42 puntos

12.-Antonio Tomás--------27 puntos

13.-César Díaz------------23 puntos

14.-Julen Castañeda------18 puntos

15.-David Córcoles--------16 puntos

   .-Quique Rivero---------16 puntos

17.-Paco Regalón----------9 puntos

18.-Juanjo Expósito-------8 puntos

19.-Adán Gurdiel----------6 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 29ªJornada:

Adán Gurdiel                  1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------170 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------130 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------61 puntos

8.-Javi Cobo---------------58 puntos

9.-Gonzalo de la Fuente--55 puntos

 .-Miguel Gándara--------55 puntos

11.-Pau Miguélez----------42 puntos

12.-Antonio Tomás--------27 puntos

13.-César Díaz------------23 puntos

14.-Julen Castañeda------18 puntos

15.-David Córcoles--------16 puntos

  .-Quique Rivero---------16 puntos

17.-Paco Regalón----------9 puntos

18.-Juanjo Expósito-------8 puntos

19.-Adán Gurdiel----------7 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 30ªJornada:

Julen Castañeda                27

Borja Lázaro                     14

Gonzalo de la Fuente         11

Pau Miguélez                     6

Quique Rivero                   5

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------170 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------130 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------75 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--66 puntos

9.-Javi Cobo---------------58 puntos

10.-Miguel Gándara-------55 puntos

11.-Pau Miguélez----------48 puntos

12.-Julen Castañeda------45 puntos

13.-Antonio Tomás--------27 puntos

14.-César Díaz------------23 puntos

15.-Quique Rivero---------21 puntos

16.-David Córcoles--------16 puntos

17.-Paco Regalón----------9 puntos

18.-Juanjo Expósito-------8 puntos

19.-Adán Gurdiel----------7 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 31ªJornada:

Borja Lázaro                     21

Gonzalo de la Fuente         17

Miguel Gándara                  7

Julen Castañeda                 5

Adán Gurdiel                      3

Dani Aquino                       1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------170 puntos

3.-Héber Pena---------------144 puntos

4.-Dani Aquino------------131 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------96 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--83 puntos

9.-Miguel Gándara--------62 puntos

10.-Javi Cobo--------------58 puntos

11.-Julen Castañeda------50 puntos

12.-Pau Miguélez----------48 puntos

13.-Antonio Tomás--------27 puntos

14.-César Díaz------------23 puntos

15.-Quique Rivero---------21 puntos

16.-David Córcoles--------16 puntos

17.-Adán Gurdiel----------10 puntos

18.-Paco Regalón----------9 puntos

19.-Juanjo Expósito-------8 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 32ªJornada:

Dani Aquino                      22

Miguel Gándara                 15

Gonzalo de la Fuente         10

Sergio Ruiz                        6

Julen Castañeda                 1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------176 puntos

3.-Dani Aquino--------------153 puntos

4.-Héber Pena-------------144 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------96 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--93 puntos

9.-Miguel Gándara--------77 puntos

10.-Javi Cobo--------------58 puntos

11.-Julen Castañeda------51 puntos

12.-Pau Miguélez----------48 puntos

13.-Antonio Tomás--------27 puntos

14.-César Díaz------------23 puntos

15.-Quique Rivero---------21 puntos

16.-David Córcoles--------16 puntos

17.-Adán Gurdiel----------10 puntos

18.-Paco Regalón----------9 puntos

19.-Juanjo Expósito-------8 puntos

20.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

21.-Víctor Badiola---------1 punto

 .-Jerin Ramos------------1 punto

Juvenil prometedor
Juvenil prometedor
Avatar Image
Mensajes: 8.142
Desde: 26/Jul/2005

Clasificación de la 33ªJornada:

Jerin Ramos                      8

Dani Aquino                      5

Pau Miguélez                     4

Paco Regalón                     1

La clasificación general es:

1.-Iván Crespo----------212 puntos

2.-Sergio Ruiz----------------176 puntos

3.-Dani Aquino--------------158 puntos

4.-Héber Pena-------------144 puntos

5.-Óscar Fernández-------120 puntos

6.-Borja Granero----------117 puntos

7.-Borja Lázaro------------96 puntos

8.-Gonzalo de la Fuente--93 puntos

9.-Miguel Gándara--------77 puntos

10.-Javi Cobo--------------58 puntos

11.-Pau Miguélez----------52 puntos

12.-Julen Castañeda------51 puntos

13.-Antonio Tomás--------27 puntos

14.-César Díaz------------23 puntos

15.-Quique Rivero---------21 puntos

16.-David Córcoles--------16 puntos

17.-Adán Gurdiel----------10 puntos

   .-Paco Regalón----------10 puntos

19.-Jerin Ramos------------9 puntos

20.-Juanjo Expósito--------8 puntos

21.-Juan Gutiérrez---------3 puntos

22.-Víctor Badiola---------1 punto

52 Mensajes
12
ATENCIÓN: Este tema no tiene actividad desde hace más de 6 MESES,
te recomendamos abrir un nuevo tema en lugar de responder al actual
Opciones:
Ir al subforo:
Permisos:
TU NO PUEDES Escribir nuevos temas
TU NO PUEDES Responder a los temas
TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes
TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes
Temas similares
TemaAutorRespuestasVisitasÚltima respuesta
03/Sep/2018, 23:34623k
19/Jun/2019, 23:52
28/Ago/2016, 14:45533k
10/Jul/2017, 17:30
21/Ago/2022, 22:56565k
11/Jun/2023, 15:01
05/Sep/2021, 01:56514k
24/Jun/2022, 10:02
25/Oct/2020, 15:01423k
26/May/2021, 19:01

 
Buy Me a Coffee at ko-fi.com


Últimos mensajes
Contactar con el administrador de esta comunidad
Ahora son las 20:05 UTC+02:00 DST
Powered by miarroba.com versión 1.9.9